Rendeletek


Szám:Téma:
12/2017. (XI.30)A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.
11/2017. (IX.10)A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól.
10/2017. (VIII.15)Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
9/2017. (VI.15)Az önkormányzat közművelődési feladatairól.
8/2017. (V.31)Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről.
7/2017. (VI.01)A házasságkötések és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.
6/2017 (V.01.)A lakosság településen maradásuk céljából nyújtható támogatásról.
5/2017 (IV.30)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
4/2017 (III.15.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
3/2017 (III.15.)A lakosság részére nyújtható vissza nem térítendő támogatásról (5/2016)
2/2017 (III.15.)A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (1/2015)
1/2017 (III.15.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
8/2016 (XII.01.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (3/2015) (4/2016)
7/2016 (XII.01.)A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
6/2016 (XI.18)Egészségügyi alapellátási körzetekről
5/2016 (XI.18.)A lakosság részére nyújtható vissza nem térítendő támogatásokról (5/2015) (9/2015)
4/2016. (V.01.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (3/2015 (III.01) módosítása)
3/2016 (V.31.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről.
2/2016 (II.22.)Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
1/2016 (III.01.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2015. (IX.15.)Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól
10/2015. (IX.15.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének - 4/2015. (II.15.) - módosításáról
9/2015 (V.19.)A 2015. évben nyújtható tatarozási támogatás módosításáról
8/2015 (V.30.)A 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
7/2015. (V.01)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
6/2015 (V.01)6/2014. (XI.01) módosításáról
5/2015. (II.15.)A 2015. évben nyújtható tatarozási támogatásról
4/2015. (II.15.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
3/2015 (III.01)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2/2015. (II.01)A települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról
1/2015. (II.01)A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
11/2014. (XI.20)Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
10/2014. (XI.20)1/2014. (III.1) módosításáról
9/2014. (XII.01)14/2013. (XII.31) módosításáról
8/2014. (XII.31)16/2011. (XII.31) módosításáról
7/2014. (X.22)15/2013. (XII.31) módosításáról
6/2014. (XI.01)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5/2014. (IX.24)A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
4/2014. (IX.30)1/2014. (III.1) módosításáról
3/2014. (IV.30)Zárszámadás a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
2/2014. (IV.30)2/2013. (III.1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
1/2014. (III.1)Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
15/2013. (XII.31)A helyi temetőről és a temetkezés szabályairól
14/2013. (XII.31)A közösségi együttélés alapvető szabályairól
16/2011. (XII.31)A helyi adókról
6/2011. (IV.01)A falugondnoki szolgálatról
4/2006.(Vl.30.)HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2008.(V.15.) és 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelettel)