HIRDETMÉNY

Szemelyi Önkormányzat nevében a Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 4/2006.(Vl.30.)önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosítását — amelyet a szakmai konzultációra és a településképi bejelentésre vonatkozó eljárási szabályok változása tesz szükségessé, — megelőzően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-a, továbbáa településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 11/2017. (IX.10.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.)Korm. rendelet 2. §-ára

partnerségi egyeztetésre

bocsátom

2021. november 26-tól.

A településképi rendelet módosításával kapcsolatos módosító rendelettervezet tartalma a település honlapján TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV menüpont alatt elérhető. A rendelettervezettel kapcsolatosan vélemények beküldésére kizárólag írásban legkésőbb

2021. december 06. napjáig beérkezőleg van mód.

Az írásban benyújtott véleményeket a polgármesterhez címezve személyesen, postai (7763 Szemely, Iskola u. 8.) úton, vagy a polgarmester@szemely.hu e-mail címre kell elektronikusan beküldeni.

Kumli József Ferenc sk.
polgármester