ÁTA

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: EljR.) 32.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Áta Község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról döntött. A módosítás tárgya a tervezett Pécs – Siklós-Máriagyűd térségi kerékpárút szerepeltetése a településrendezési eszközökben.

A dokumentációt önkormányzati hirdetőfelületünkön közhírré tettük. Az EljR.) 42.§-a, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (IX.15.) önkormányzati rendeletünk alapján, fentieken kívül kötelező tájékoztatási forma a lakossági fórum is, melyet a Veszélyhelyzetre tekintettel nem lehet megtartani, így a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján

2021. január 11. napjáig a dokumentáció letölthető innen.

Tájékoztatom Önöket, hogy a módosítással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2021. január 12.-ig írásban, papír alapon a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal, 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47. címre, elektronikus levélben a kavalecz.anita.kjp@gmail.com email címre kérjük megküldeni.