Beiratkozás

Szemelyi Bobo Mini Bölcsődénk szeretettel várja a jelentkezőket a várhatóan 2022.10.01.-én újonnan nyitó intézményünkben. Ellátási területünk elsősorban Szemely község. A 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (5a.) bekezdése alapján a mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.

Kis létszámú, 7 fős csoportunkba, családias légkörben elsősorban 20 hónapos kortól várjuk a gyermekeket.

A felvétel rendje:
Jelentkezni írásban lehet a Felvétel iránti kérelem lap kitöltésével, letölthető innen.
Kérem, hogy ezt a jelentkezési lapot a személyes beiratkozást megelőzően a szemely.bolcsode@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.
A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:
– az egyik szülő személyi igazolványa és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolvány vagy útlevél
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
– a gyermek TAJ kártyája;
– gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)

Beiratkozás időpontja: 2022.09.19. hétfő 9.00.-15.00. óráig vagy az alábbi telefonszámon előre egyeztetés után +36 30 444 9351
Helyszín: Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde, 7763 Szemely, Zrínyi köz 14.

Schiffer Szilvia
Bölcsődevezető