Bölcsődei ellátás iránti igényfelmérés

Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk a bölcsődei ellátás iránt érdeklődőket, hogy Szemely község újonnan létesített Mini Bölcsődéje várhatóan 2022. szeptember 1-től megnyitja kapuit és szeretettel várja 20 hónapos kortól – 3 éves korig a kisgyermekeket.

Ellátási területünk:

Elsősorban Szemely község. A fennmaradó férőhelyekre Szemely 15 km-es vonzáskörzetéből várjuk a jelentkezőket.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (5a.) bekezdése alapján a mini bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 50%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.

A szülők egész évben jelentkezhetnek a felvételi kérelem benyújtásával. A beiratkozásunkra tárgyévben az igényfelmérést követően augusztus elején kerül sor.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 34. § szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

ha a gyermek mindkét szülője/ törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
  • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
  • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
  • a védelembe vett gyermeket.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022. év tekintetében bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket jelen felhíváshoz mellékelt Nyilatkozat nyomtatványon tegyék meg.

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilatkozat kitöltése a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási és a Szemely Mini Bölcsőde részéről ellátási kötelezettséget.

Az igénybejelentéseket kérjük, hogy legkésőbb 2022. július 15-ig küldje vissza a szemely.bolcsode@gmail.com email címre. Az igényfelmérő nyilatkozat letölthető itt.

Felmerülő kérdése esetén kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Tisztelettel:

Schiffer Szilvia
+3630 444 9351