HIRDETMÉNY

Szemely Község Önkormányzata nevében Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 4/2006. (VI.30.) számú rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosítását megelőzően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-a, továbbáa településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 11/2017. (IX.10.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve,

partnerségi egyeztetésre

bocsátom

2022. június 25-től.

A településképi rendelet módosításával kapcsolatos módosító rendelettervezet tartalma a település honlapján itt érhető el. A rendelettervezettel kapcsolatosan vélemények beküldésére kizárólag írásban legkésőbb

2022. július 04. napjáig beérkezőleg van mód.

Az írásban benyújtott véleményeket a polgármesterhez címezve személyesen, postai úton (7763 Szemely, Iskola u. 8.), vagy a polgarmester@szemely.hu e-mail címre kell elektronikusan beküldeni.

Kumli József s.k.
polgármester