Pályázat – Bölcsőde

A Szemelyi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szemelyi Mini Bölcsődéjébe az alábbi munkakörök betöltésére:

(A pályázati kiírások az egyes munkakörökre kattintva érhetőek el PDF formátumban.)

A munkakörök betölthetőségének időpontja:
A munkakörök legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szemelyi Önkormányzat címére történő megküldésével (7763 SZEMELY, Iskola utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését,
• Elektronikus úton Poczók Gyuláné részére a poczok.gyulane.kjp@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. május 8.