Szemelyi mini bölcsőde fejlesztése

A projekt célja, hogy Szemely községben igénybe vehetővé váljon a bölcsődei szolgáltatás a kisgyermekes családok számára. A létrejövő új mini bölcsődei intézmény kiszolgálná a helyben felmerülő igényeket, és a létrejötte segítené a kisgyermeket nevelő szülő munkaerőpiacra való visszatérését. A beruházás a kornak megfelelő követelményeket biztosítja a szolgáltatását igénybe vevők és dolgozók számára. A tervezett beruházás illeszkedik a Kormány Partnerségi Megállapodásban kitűzött céljához, mivel támogatja a fenntartható és minőségi foglalkoztatást, a munkavállalói mobilitást.

A projekt elsődleges célcsoportja a Szemely település szolgáltatással érintett lakossága, vagyis a 0-3 éves korosztály és hozzátartozóik. A fejlesztés másodlagos célcsoportját az intézmény dolgozói képezik, mivel modern, szakszerű munkakörülményeket teremtené meg, mely hozzájárul a munkavégzés hatékonyságának biztosításához.

Projekt műszaki-szakmai tartalma, támogatható tevékenységként: A projekt keretében megépítésre kerül a szemelyi mini bölcsőde épülete, mely során teljes körű akadálymentesítés valósulna meg, valamint beszerzésre kerülnek a 15/1998 (IV.30) NM rendelet alapján a működéshez nélkülözhetetlen, szükséges eszközök, bútorok, berendezések. A beruházás során tervezett megújuló energia felhasználása, valamint az épület olyan jellegű kialakítása, mely a jövőben fenntartható és költséghatékony módon tud üzemelni a legkisebb anyagi terhet róva a települési önkormányzat mindenkori költségvetésére.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: A projekt során az eszközök beszerzése, megújuló energiaforrások használata, bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatások nyújtása, játszó udvar kialakítása, kerékpár támaszok létesítése, babakocsi tároló kialakítása és az OTÉK szerinti parkolóférőhelyek kialakítása.

Tartalmi értékelési szempontokhoz való illeszkedés: A fejlesztés illeszkedik a TOP céljaihoz, mely szerint hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításához. A fejlesztés szakmai indokoltsága alátámasztott, a helyi igényekhez igazodik, illetve a kihasználtsága az intézménynek biztosított a jövőben. A projekt összhangban van a felhívás céljaival, az által meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást. Új férőhelyek létesülnek. A támogatást igénylő nem tartozik a kizáró okok alá. A megalapozó dokumentum alátámasztja a fejlesztés szükségességét, figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. A támogatást igénylő szerepel a lehetséges támogatást igénylők körében. A tervezett tevékenységek megfelelnek a műszaki-szakmai elvárásoknak, illetve a műszaki-szakmai eredményekre vállalást tett a támogatást igénylő. A mérföldkövek reálisak, összhangban vannak a felhívással. Bevonásra került a bölcsődei módszertani szakértő. Mérlegelésre kerültek a valós kockázati tényezők és azok mérséklésére irányuló javaslatok. A projektben 7 db választható tevékenység megvalósítása tervezett. A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység megvalósítása betervezett. A beruházás nem a kedvezményezett járások valamelyikében vagy kedvezményezett települések egyikén valósul meg. A fejlesztési elképzelés nem kapcsolódik ESZA típusú fejlesztésekhez. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény hosszú távú működtetése és fenntarthatósága bemutatásra került. A fejlesztés eredményeképp a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek és javulnak a területi különbségek. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, megfelel a felhívás által előírt költségkorlátoknak és költségelszámolási módoknak. A támogatást igénylő az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” c. indikátor esetében 7 db célérték vállalást tett.

A projekt támogatásának aránya 100%.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.02.01., a fizikai befejezés tervezett napja 2021.11.30.