Szemelyi vízelvezető-hálózat fejlesztése

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00028

Kedvezményezett: Szemelyi Önkormányzat

A Projekt révén a biztonságos vízelvezetés érdekében a szükséges beavatkozások a következők: – A meglévő, az út vonalát követő árok profilozásával a biztonságos levezetés, valamint a burkolt árokszakasz állagának helyreállítása megfelelő szelvényben. A befogadóhoz csatlakozás előtti szakaszon a vízgyűjtőterület teljes vízszállításának megfelelően kell kialakítani a mederszelvényt. A Kossuth Lajos utca árokszakaszhoz csatlakozó oldalárkokat kell kialakítani, melyek az új építésű lakóépületeket óvja a csapadékvíz elöntéstől. A meder szűkületeket okozó műtárgyakat, átereszeket, bejárókat át kell építeni.  A külterületről érkező csapadékvizet a befogadóba vezetés előtt hordalékfogón és csendesítőn kell átvezetni, a befogadóban történő káros kimosódások elkerülése miatt.

 Project tartalma:

1. Kossuth Lajos u. 57129 sz-ú út (96/1 hrsz) É-NY-i oldalán földárok építése
2. Kossuth Lajos u. 57129 sz-ú út (96/1 hrsz) É-NY-i oldalán földárok építése
3. Kossuth Lajos u. DNy-i oldalán oldalárok, földárok építése 266 hrsz területén
4. Kossuth Lajos u. DNy-i oldalán oldalárok, földárok építése 219 hrsz területén
5. Kossuth Lajos u. 57129 sz-ú út (96/1 hrsz) É-NY-i oldalán burkolt árok helyreállítása
6. 150 hrsz-ú magánterület területén burkolt árok átépítése
7. Műtárgyak építése, csendesítő, hordalékfogó.

 A rendszer befogadója a községtől K-re haladó Szemelyi patak. Az árok a lakóépületek és a közlekedést biztosító közút közti területen, majd a fent említett magánterületen halad. A terület geodéziai adottságai miatt K-i irányba lejt. A Ny-i területekről érkező csapadékvíz a meglévő földárokban, majd burkolt árokban nem képes károkozás nélkül a befogadó Szemelyi patakba juttatni a csapadékvizet. A meglévő árokrendszer az évszázados tapasztalatok alapján került kialakításra vonalvezetése a beépítéshez és a közút vonalvezetéséhez igazodik. A lakosság részére szakmai program szervezésére kerül sor a korszerű vízgazdálkodási ismeretek átadásával.